Webformulier

Hieronder vind u informatie over hoe u een webformulier kunt maken. Dit soort formulieren wordt vaak gebruikt om bestellingen of reacties via internet te laten e-mailen.

algemeen

eenvoudig voorbeeld

uitgebreid voorbeeld

referentie

algemeen

Alle namen van formuliervelden zijn hoofdletter 'gevoelig', dat wil zeggen dat bijvoorbeeld AanE wel, en aane niet juist is! Op de plaatsen waar in de voorbeelden de tekst rood is moet er een geldige waarde worden ingevuld.
Een formulier begint ALTIJD met:
<FORM method="POST" action="http://scripts.kixtart.nl/verstuurmail.asp">

eenvoudig voorbeeld

Het meest eenvoudige voorbeeld is een formulier waar een tekst mee kan worden gemaild. De HTML code ziet er dan als volgt uit:

<html>
<body>
	<FORM method="POST" action="http://scripts.kixtart.nl/verstuurmail.asp">
		naam<br>
			<input type="text" name="VanN" size="20"><br>
		e-mailadres<br>
			<input type="text" name="VanE" size="20"><br>
		vragen en/of opmerkingen<br>
			<textarea rows="8" name="Vragen" cols="31"></textarea><br>

		<input type="hidden" name="Onderwerp" value="informatieaanvraag">
		<input type="hidden" name="AanE" value="info@kixtart.nl">
		<input type="submit" value="Verzenden" name="Verzenden">
	</form>
</body>
</html>
Probeer dit formulier hier uit!

uitgebreid voorbeeld

Dit voorbeeld, mailt het formulier zowel naar de geadresseerde als de afzender door middel van een CC. En maakt gebruik van een bedankt pagina.

<html>
<body>
	<form method="POST" action="http://scripts.kixtart.nl/verstuurmail.asp">
		naam<br>
			<input type="text" name="VanN" size="20"><br>
		e-mailadres<br>
			<input type="text" name="VanE" size="20"><br>
		vragen en/of opmerkingen<br>
			<textarea rows="8" name="Vragen" cols="31"></textarea><br>

		<input type="hidden" name="Onderwerp" value="informatieaanvraag">
		<input type="hidden" name="AanE" value="info@kixtart.nl">
		<input type="hidden" name="cc" value="Ja">
		<input type="hidden" name="Bedankt" value="http://www.kixtart.nl">
    		<input type="submit" value="Verzenden" name="Verzenden">
    	</form>
</body>
</html>
Probeer dit formulier hier uit!

referentie

omschrijving veldnaam soort verplicht standaard extra uitleg
e-mail adres afzender VanE tekst, hidden ja leeg Dit e-mail adres wordt op geldigheid gecontroleerd.
e-mail adres geadresseerde AanE tekst ja leeg Dit e-mail adres wordt op geldigheid gecontroleerd.
naam afzender VanN tekst, hidden nee leeg  
naam geadresseerde AanN tekst nee leeg  
bedrijfsnaam Bedrijf tekst, hidden nee leeg  
bedanktpagina Bedankt tekst, hidden nee leeg Gebruik hiervoor het volledige adres als bijvoorbeeld: http://www.kixtart.nl/bedankt.html
batch Batch tekst, hidden nee nee Wanneer deze op ja staat reageert de pagina sneller.
cc cc tekst, hidden nee nee Indien u de afzender een kopie wilt sturen kunt u deze op ja zetten.
bcc Bcc tekst, hidden nee leeg Indien u een extra kopie naar een ander e-mailadres wil sturen kunt u dat hier invullen.
debug Debug tekst,hidden nee nee Als deze op ja staat wordt er niets verstuurt en enkel een pagina met de gegevens weergegeven.
onderwerp Onderwerp tekst, hidden nee leeg  
koptekst Koptekst tekst, hidden nee leeg Dit is de tekst die bovenaan in de mail komt, de aanhef.
voettekst Voettekst tekst, hidden nee leeg Dit is de tekst die onderaan de mail komt, de ondertekening.
velden Velden tekst, hidden nee ja Als deze op ja staat worden alle op uw formulier geplaatste velden meegestuurd.